[CZ]

Spolupráce

Komu produkt nabízíme

Pro spolupráci vyhledáváme obchodní příležitosti, které jsou založeny na dlouhodobějších kontraktech (opakovaná fakturace) s významnými odběrateli.

Upřednostňujeme pohledávky za odběrateli ze sektoru poskytování telekomunikačních služeb. Pro konkrétní obchodní příležitosti vytváříme pro naše klienty individuální řešení tak, aby co nejvíce vyhovovalo jejich potřebám.

Celý proces odkupu pohledávky se provádí na základě factoringové smlouvy.

[IMG]Výhody factoringu

 • Možnost úhrady až do výše 100 % nominální hodnoty pohledávky
 • Rychlost – schválená pohledávka je uhrazena nejpozději do 3 dnů
 • Bez zajištění
 • Řízení cash flow společnosti
 • Flexibilita – možnost úhrady pohledávek pouze v případě potřeby
 • Nezvyšování úvěrové angažovanosti u bankovních institucí
 • Jednoduchost celého procesu a administrativní nenáročnost

Požadované podklady pro uzavření spolupráce

 • Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list max. 3 měsíce starý
 • Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce) za poslední  účetní období potvrzené finančním úřadem a/nebo auditorem, daňová přiznání za toto období, zprávy auditora za toto období (pokud audit byl prováděn), výroční zprávu za poslední účetní období (pokud je k dispozici)
 • Aktuální účetní výkazy za poslední uzavřený měsíc
 • Potřebné dokumenty a formuláře jsou k dispozici v sekci ke stažení

Cena služby

Cena poskytované služby se skládá ze 2 částí:

 • Factoringový poplatek

Sjednaná úplata za činnost factora v rámci factoringu, která je stanovena zpravidla procentem z nominální hodnoty pohledávky.

 • Factoringový úrok

Smluvní sazba úroků, která je vázána na pohyblivé referenční úrokové sazby mezibankovního trhu pro CZK (PRIBOR), EUR (EURIBOR) a USD (LIBOR).  

[View on Mapy.cz[

[@] info@verazine.cz [Tel] +420 539 003 450
O nás Factoring Spolupráce Kontakty
Zpracování osobních údajů
[CZ]