Co nabízíme

Financování pohledávek se splatností 60 - 180 dnů především v oblasti telekomunikací ve standardních měnách CZK, EUR, USD.

Naši službu poskytujeme jak velkým nadnárodním korporátním společnostem, tak i malým společnostem bez omezení počtu a výše financovaných pohledávek.

Proces odkupu pohledávek

Po podpisu Factoringové smlouvy mezi VERAZINE a.s. a Klientem/dodavatelem dochází k následujícímu procesu odkupu pohledávek.

 1. Dodavatel/klient dodá Odběrateli zboží/službu a následně vystaví fakturu
 2. Dodavatel/klient zašle prostřednictvím Odběratele VERAZINE a.s. seznam schválených faktur určených k postoupení (1x týdně)
 3. VERAZINE a.s. uhradí Dodavateli/klientovi zálohu na factoringové plnění – až 100% nominální hodnoty pohledávky (max. do 3 dnů)
 4. VERAZINE a.s. zašle Dodavateli/klientovi Avízo o platbě
 5. VERAZINE a.s. zasílá Fakturu – souhrnný daňový doklad na factoringový poplatek a úrok za pohledávky postoupené v daném měsíci (1x měsíčně)
 6. Uhrazení pohledávky k datu splatnosti faktury ze strany Odběratele

Podmínky financování

 • Sjednaná úplata za činnost factoringové společnosti v rámci factoringu, která je stanovena procentem z nominální hodnoty pohledávky.

 • Smluvní sazba úroků, která je vázána na pohyblivé referenční úrokové sazby mezibankovního trhu pro měny: CZK (PRIBOR), EUR (EURIBOR) a USD (SOFR).

 • Výpis z OR

  Hospodářské výsledky za poslední uzavřený rok

  Bankovní spojení

  Kontaktní osoba, telefon, email

O nás

Naše společnost

Factoringová společnost VERAZINE a.s. je finanční společnost nabízející klientům financování pohledávek s delší dobou splatnosti formou factoringu

Náš cíl

Cílem společnosti je poskytování co možná nejkvalitnějších služeb, rychlé a spolehlivé řešení finančních potřeb našich klientů

Kdo jsme

Jsme společnost s výhradně českým kapitálem působící na trhu od roku 2014

Naši partneři

Cetin O2

Factoring

Factoring je finanční nástroj, který slouží k zajištění provozního financování společnosti. Spočívá v postupování pohledávek, které vznikají na základě dodání zboží nebo služeb odběrateli.

Factoringová společnost se stává věřitelem těchto pohledávek, jejichž splatnost bývá obvykle 60 - 180 dnů.

Námi používané typy factoringu:

Bezregesní tuzemský factoring

Jedná se o náš nejvyužívanější produkt, kdy financujeme 100% nominální hodnoty pohledávky, poplatek a úrok odečítáme z hodnoty factoringového plnění. Tímto způsobem financujeme pohledávky za tuzemskými i zahraničními odběrateli.

Regresní tuzemský factoring

Financujeme max. 90% nominální hodnoty pohledávky, factoringový úrok účtujeme dle skutečné úhrady pohledávky Odběratelem.

Exportní factoring

Jedná se o financování pohledávek za odběrateli, kteří mají sídlo v zahraničí. Dle bonity klienta/odběratele je možno tyto pohledávky financovat regresním i bezregresním factoringem.

Kritéria vhodných pohledávek
 • Klient musí být jediným věřitelem pohledávky
 • Pohledávka řádně vznikla bez faktických a právních vad a není předmětem jakýchkoli sporů
 • Nejsou zatíženy jakýmkoliv právem třetí osoby
 • Mají maximální splatnost 180 dnů
Výhody factoringu
 • Úhrada až 100% nominální hodnoty pohledávky
 • Nastavení výše rámce bez omezení
 • Rychlost - schválená pohledávka uhrazena nejpozději do 3 dnů
 • Bez nutnosti jakéhokoliv zajištění
 • Flexibilní řízení cash flow společnosti
 • Nezvyšování úvěrové angažovanosti u bankovních institucí
 • Jednoduchost celého procesu a administrace
 • Není zatíženo žádnými dalšími poplatky
Požadované podklady pro uzavření smlouvy
 • Výpis z OR
 • Hospodářské výsledky za poslední uzavřený rok
 • Bankovní spojení
 • Kontaktní osoba, telefon, email

Kontakty

Adresa sídla

VERAZINE a.s.

náměstí Republiky 1078/1, Nové Město

110 00 Praha 1

Česká republika

IČ: 016 30 831, DIČ CZ01630831

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 095

Korespondenční adresa

VERAZINE a.s.

Heršpická 11b Zobrazit na mapě

639 00 Brno

Česká republika

Telefon: +420 539 003 450, e-mail: factoring@verazine.cz

Miroslav Doubek, e-mail: doubek@verazine.cz

Pracuji...
Zpráva byla odeslána