[CZ]

Factoring

Co je to Factoring?

Factoring  je  způsob  financování  krátkodobých  pohledávek  ve  splatnosti (zpravidla se splatností do 180 dnů),  vzniklých při dodávkách zboží nebo služeb pro pravidelně se opakující odběratele.

[IMG]Poskytujeme:

  • Tuzemský factoring

Ddodavatel i odběratel jsou tuzemské subjekty.

  • Zahraniční factoring

Dodavatel i odběratel jsou zahraniční subjekty.

  • Exportní factoring

Dodavatel je tuzemský a odběratel je zahraniční subjekt.

  • Regresní factoring

Postupování pohledávek na factora s tím, že klient plně odpovídá za dobytnost postoupené pohledávky a ručí za řádné splnění postoupené pohledávky do plné výše factoringového plnění a factor nepřebírá žádné riziko insolvence nebo platební nevůle oděratele.

  • Bezregresní factoring

Postupování   pohledávek   na  factora  s  tím,  že  factor  přebírá  riziko  insolvence  nebo  platební   nevůle   odběratele a v případě garanční události, specifikované ve zvláštních obchodních podmínkách pro bezregresní factoring, garantuje klientovi garanční úhradu odpovídající až do výše 100 % factoringového plnění.

  • Bezregresní factoring se spoluúčastí

Postupování   pohledávek   na   factora   s  tím,  že  factor  přebírá  riziko  insolvence  nebo  platební  nevůle  odběratele v omezeném rozsahu a v případě garanční události specifikované ve zvláštních obchodních podmínkách pro bezregresní factoring, garantuje klientovi garanční úhradu odpovídající části factoringového plnění určené odečtením sjednané spoluúčasti a klient ručí factorovi za řádné splnění postoupené pohledávky odběratelem v části původní nominální hodnoty postoupené pohledávky odpovídající sjednané spoluúčasti. 

[View on Mapy.cz[

[@] info@verazine.cz [Tel] +420 539 003 450
O nás Factoring Spolupráce Kontakty
Zpracování osobních údajů
[CZ]